Распоред писмених провера знања, СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 2016.

Распоред одржавања писмених задатака и писмених провера дужих од 15 минута за СЕПТЕМБАР и ОКТОБАР 2016/2017. школске године:

септембар I II III IV
1.9.- 2.9. Математика-иницијални тест I1
5.9.-9.9. 9.9. Информатика-иницијални тест I1,  I4 9.9. Енглески језик-иницијални тест II5
12.9.-16.9. 12.9. Информатика-иницијални тест , I5,  I6

 

13.9.

Информатика-иницијални тест I2, I3

12.9.Енглески језик-иницијални тест II6
19.9.-23.9. Енглески језик II1,II2

 

23.9.Математика-иницијални тест II2, II4, II5

 

20.9.Енглески језик III1,III2,III4,III5 19.9.Социологија IV1,IV2

Енглески језик IV3, IV4,

 

 

26.9.-30.9. 28.9.Математика-контролни I4

 

30.9. Информатика (б) I1, I4

 

Математика-контролни I1

 

29.9.Математика-контролни I6

 

30.9.Математика-контролни  I2, I3, I5

26.9. Енглески језик II3, II4

 

30.9. Математика-контролни II2, II4

 

29.9. Математика-контролни IV6

 

 

октобар I II III IV
3.10. – 7.10 3.10 Информатика (б)  I5, I6

 

4.10. Информатика (б) I2, I3

 

3.10.Енглески језик- тест II1

 

4.10.Математика-контролни II1, II5 II6

 

4.10.Математика-контролни IV5
10.10.-14.10 Немачки језик- контролни

I2, I4, I5,I6

14.10. Српски језик-контролни II4 12.10. Енглески језик III1, III2,

 

14.10.Математика-писмени III1

 

17.10. -21.10. 17.10. Математика-писмени I4

 

20.10. Математика-писмени I6

20.10.Математика- писмени II6

 

21.10. Математика-писмени II2 ,II4

19.10. Историја, III4

 

17.10. Математика-писмени IV1

 

17.10. Енглески језик IV5

 

20.10. Математика-писмени IV5

 

24.10. -28.10 25.10.Математика-писмени II1

 

Математика-писмени II5

 

27.10.Енглески језик  II1, II2

24.10. Математика-писмени III2

 

24.10. Математика-писмени IV4

Related posts