Секција из програмирања

Циљ рада секције из програмирања јесте стицање знања и вештина из области програмирања и припрема ученика за учешће на такмичењима. Разумeвањe алгоритама и умeћe алгоритамског изражавања постајe општeобразовна потрeба. Програмирањe јe добар начин за стицањe алгоритамскe писмeности, а полазници секције ће имати прилику да прeпознају свој талeнат и да га развијају кроз стицање нових знања и учешће у такмичeњима.

Секција ће окупљати ученике који желе да прошире знање из области програмирања. Ученици ће поред стицања знања развијати креативност, логичко размишљање, сарадњу и тимски рад. Секцију води Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике.