Распоред дежурства

Распоред дежурства ученика и наставника биће истакнут на Огласној табли у школи.