Тимови

Програми и планови рада тимова су саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у оквиру посебних програма и планова образовно-васпитног рада. Чланови тимова у школској 2019/20. години су: