Предмети

План наставе и учења за гимназију (који важи од школске 2018/19. године, за ученике који похађају друштвено-језички смер, општи тип или природно-математички смер по реформисаном програму) можете погледати ОВДЕ.

Недељни фонд часова (по смеровима) за ученике који похађају наставу по старом програму можете погледати у следећим табелама:

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР

ОПШТИ ТИП

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР