Лингвистичка секција

Лингвистичка секција окупљаће ученике који желе да прошире знање из области српски језик и језичка култура. Чланови секције конструктивно, аргументовано и креативно доприносиће раду у свим фазама реализације наставе.У сарадњи са другима залагаће се за заједничко доношење одлука на основу аргумената и прихваћених правила тимског рада. Руководиоци секције имаће задатак да подстичу ученике да развијају своје креативне способности, откривају неопходност тимског рада, као и богатство лексике и изражајних могућности матерњег језика.

Циљеви и задаци Лингвистичке секције:

  • проширивање и продубљивање знања о српском језику;
  • овладавање знањима о српском књижевном језику;
  • поштовање матерњег језика, неговање српског језика, традиције и културе српског народа, националних мањина, етничких заједница и других народа;
  • развијање говорне, писмене и књижевне културе ученика;
  • развијање критичког духа и стваралачког мишљења;
  • подстицање ученика на самостално језичко стваралаштво;
  • неговање хуманизма, патриотизма, моралних и естетских осећања;
  • припрема за такмичење из језика и језичке културе.