Распоред часова

Настава ће се, током школске 2020/21. године, изводити према следећем распореду:

Распоред вежби из предмета Рачунарство и информатика (за ученике четвртог разреда) изводиће се у блоковима и биће објављиван периодично.