Културна и јавна делатност

Културна и јавна делатност школе подразумева организацију појединих културних манифестација у току школске године, као и сарадњу са институцијама у граду и околини (библиотекама, музејима, галеријама, позориштима, биоскопима, културним центрима, школама, факултетима…). Поред обележавања важних датума које пажљиво планирамо у току ове школске године, у нашој школи планиране су и оне устаљене активности:

  1. Светосавска академија (27. јануара);
  2. Прослава дана школе (8. априла);
  3. Културно-уметничке манифестације (књижевне вечери, посета Сајму књига и позоришним представама);
  4. Учешће у програмима Фестивала поезије младих (сусрети са песницима, књижевне вечери…);
  5. Учешће у организацији Ноћи музеја (изложбе у школској библиотеци, Свечаној сали школе и Галерији “2002”);
  6. Сарадња са другим културно-просветним установама и организацијама у општини (сарадња са Народном библиотеком “Данило Киш”, Градским музејом, Културним центром, Канцеларијом за младе, као и са другим значајним институцијама…);
  7. Такмичења, смотре и фестивали (учешће на такмичењима, смотрама и фестивалима…);
  8. Издавачка делатност школе (уређивање и издавање школских публикација, као и школског листа: Млади дани – литерарни лист ученика и професора Гимназије “Жарко Зрењанин”);
  9. Сарадња са основним школама, средњим школама и факултетима.

Школа ће  настојати да успостави потпуну сарадњу са свим привредним и друштвеним организацијама којима је интерес образовање, са  свим васпитно-образовним организацијама у окружењу и шире, са Министарством просвете, као и са другим организацијама и институцијама, а пре свега са другим средњим школама (гимназије у Србобрану и Карловцима). Настојање је да се путем стручних актива одговарајућих предмета успостави сарадња кроз  реализацију задатака у заједничком раду.