Календар рада

Правилник о школском календару за средње школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/22. годину, можете погледати овде: