Ученички парламент

Током 2004/2005. школске године ШКОЛСКА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА је реализовала пројекат „Измери школу да ли је по твојој мери“. Исход овог пројекта је формирање Ученичког парламента у септембру 2005. године. Парламент чине представници свих одељенских заједница, а избор представника одељења врши се на састанку одељењске заједнице већином гласова, тајним гласањем. Осим тога, бира се и председник Ученичког парламента, који касније, без права одлучивања, учествује и у раду Школског одбора.

На основу досадашњег искуства учествовање у раду Ученичког парламента је од велике важности. Активностима које су спровођене у Школи и у сарадњи са организацијама које нису укључене у рад Школе, Ученички парламент је умногоме допринео побољшању живота младих у нашој локалној заједници. Ради лакше координације и боље реализације идеја које су обухваћене Планом, све активности Парламента су подељене у неколико сегмената, и то:

  • Едукативне активности;
  • Културно-уметничке манифестације;
  • Спортске манифестације;
  • Хуманитарне акције;
  • Промотивне активности;
  • Сарадња са другим ученичким парламентима;
  • Обележавање значајних датума.

Један од најзначајнијих сегмената рада јесу едукативне активности. Формално образовање је само један од неколико видова образовања коју млади људи могу и имају прилику да употпуњавају током одређеног периода свог живота, али то није и једини вид образовања који би требало да им буде доступан, те стога члановима Парламента, али и свим заинтересованим ученицима школе треба понудити могућност да учествују у едукативним радионицама/предавањима/трибинама на тему права детета, људских права, омладинског активизма и сл. Такође, треба јачати сарадњу са удружењима грађана из Врбаса, Канцеларијом за младе, Црвеним крстом како би се предвиђене активности могле што лакше реализовати. На овај начин се користе сви потенцијали који су доступни ученицима, а који би утицали на њихово усавршавање, образовање, али и пружили могућност квалитетног структурирања слободног времена.

Како је културна сфера живота сваког човека јако битна, тако је и за једног гимназијалца или гимназијалку важно да упознају културу своје и других земаља, па кроз сегмент културно-уметничких манифестација треба укључити ученике у oрганизацију и одржавање најмање једне манифестације (концерта, ликовне изложбе) у току једног полугодишта и реализацију гимназијских вечери, које обухватају драмско вече, вече музике и вече талената. Кроз овакве и сличне активности садашњи и бивши ученици би обогатили културни сегмент свог животног искуства.

Осим културе и образовања, веома битна је и физичка активност ученика, стога треба подржати и организовати барем две спортске манифестације у току једне школске године. Спортски турнири у одбојци, кошарци, малом фудбалу, и другим спортовима доприносе јачању тимског духа и заједнице, допринели здравијем животу младих и повећали физичку активност ученика.

Ученици Гимназије су у протеклих неколико година показали колико су хумани укључујући се у разне хуманитарне акције организоване од стране Ученичког парламента или појединаца. Ученички парламент и ове године предлаже наставак такве традиције у виду новогодишње хуманитарне акције (прикупљања хуманитарне помоћи за најугроженије у нашем граду) али и укључивање у онолики број хуманитарних акција колико су ученици способни да подрже.

Како се не би десило да све што Ученички парламент реализује у току једне школске године остане непримећено или незабележено треба наставити рад на блогу Ученичког парламента и групе на друштвеној мрежи Фејсбук и радити на оснивању новинарске секције у оквиру Ученичког парламента која би пратила сва збивања Парламента и редовно обавештавала гимназијалце али и шири аудиторијум (грађане Врбаса) о свим активностима које се спроводе и/или које су плану.

Предлог планираних активности је настао као резултат досадашњег искуства у раду Ученичког парламента али оно што предлажемо јесте и повезивање са другим ученичким парламентима, како из општине Врбас тако и из других , нама блиских, општина или градова. Разлог је стицање нових познанстава, али и стицање нових идеја за организовање што већег броја различитих активности.

Осим свега наведеног, треба додати и обележавање значајних датума везаних за младе. До сада је у нашој школи обележен Дан потписивања Конвенције Уједињених нација о правима детета (20. новембар), Дан људских права (10. децембар), Дан заљубљених (14. фебруар).

Ради што успешније реализације активности потребна је, пре свега, добра сарадња са директорком школе, педагошко-психолошком службом, наставним и ненаставним кадром у школи, као и са локалном самоуправом која је у досадашњем раду Ученичког парламента показала спремност за сарадњу.

Рад Ученичког парламента Гимназије „Жарко Зрењанин“ у Врбасу, и током ове школске године биће организован кроз четири тромесечна заседања током школске године. Седнице ће се, по потреби и договору чланова, сазивати и чешће током године.