Библиотечка секција

Циљ рада библиотечке секције јесте развијање културе читања код ученика и њихово оспособљавање за коришћење и проналажење потребне књижевне и некњижевне грађе. Један од основних циљева ове секције јесте и стицање способности критичког и аналитичког читања, као и самосталног повезивања и просуђивања, а тиме и одређивања према прочитаном. Ако су библиотеке “куће знања”, потребно је ученике увести у те куће и оспособити их за проналажење и коришћење тог знања, односно, ресурса који су им доступни.

Медијска и информациона писменост такође ће бити предмет изучавања чланова библиотечке секције, са посебним освртом на медијску писменост гимназијалаца. Знања и вештине која стекну приликом учешћа у раду библиотечке секције, чланови секције ће, кроз предавања и радионице, преносити ученицима и другим заинтересованима у школи.

Секција ће радити у зависности од интересовања ученика, а њихова иницијатива и захтеви биће превасходан оквир за овогодишњи рад. Један од основних циљева свакако јесте и тај да се чланови секције укључе и конкуришу на свим конкурсима који буду објављени током школске године, а који својом темом буду интересантни ученицима. Осим тога, није искључено да ћемо и сами покренути конкурс за средњошколце, а чланови секције ће уз то пратити и важне јубилеје које ћемо обележавати у школи.