Конкурси

КОНКУРСИ 2019/20.

У среду, 22. јула 2020. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање објављен је конкурс за избор директора школе, расписан одлуком Школског одбора од 6. јула 2020. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана.Више информација можете потражити овде: