Друго пилотирање Државне матуре

У априлу (5, 6. и 7. април), у Гимназији „Жарко Зрењанин“, реализоваће се друго пилотирање Државне матуре. Пилотирање обухвата градиво из српског језика и књижевности, математике, као и изборног предмета за сва четири разреда, и то је разлог због чега су у у овој школској години укључени ученици 4. разреда свих средњих школа у Србији (и државних и приватних).

Тестове полажу сви кандидати у истом дану, у исто време. Потребно је да ученици поштују упутства дежурног наставника, а испитне задатке морају да решавају самостално, употребом дозвољеног прибора.

Резултати које постигну ученици на тестовима могу дати податке о степену савладаности програма наставе и учења и очекиваним исходима учења на крају средњошколског образовања. Резултати тестирања на пробној матури могу бити искоришћени као елементи за извођење закључних оцена уколико су постигнућа ученика очекивана или виша од очекиваних. Добри резултати ученика ће се вредновати и оценити.

Све информације о другом пилотирању Државне матуре биће благовремено објављене на огласној табли школе, а до тада је потребно да се ученици и родитељи/други законски заступници упознају са упутством које можете преузети/прочитати ОВДЕ.

Аутор прилога: Нада Бјелац, школски педагог

Related posts