УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Обавештавамо вас да ће се упис ученика у први разред гимназије вршити у следећим терминима: Први уписни круг – 8. и 9. јул, од 8 до 15 часова. Потребна документација за упис: 1. Извод из матичне књиге рођених (школа га може прибавити и електронским путем); 2. Сведочанства о завршеном 6, 7. и 8. разреду; 3. Сведочанство о завршеном основном образовању; 4. Уверење о положеном завршном испиту; 5. Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу (може се преузети и у школи); 6. Попуњен картон ученика (преузима се у школи); 7.…

Read More