Драмска секција

        Драмска секција ће окупљати ученике који желе да се баве глумачким позивом, али желе и да развијају тимски рад и који у њему налазе задовољство. Посебну пажњу ћемо посветити развијању смисла за драмски израз. Говорићемо и о техничким терминима у драми, о значају сценографије и о улози глумца у реализацији драме, о глуми као непосредном чину реализације драме, о улози и значају редитеља. После аудиције за нове чланове, одабрана група донеће и усвојити конкретан план рада. Организација унутар групе за едукацију у оваквом систему рада базирана је на сарадњи, а не на такмичењу, тако да овакав приступ омогућава члановима секције да се осећају заштићено и да без страха од понижења и подсмеха изнесу своје идеје и развију своју креативност. Руководиоци секције имаће задатак да подстичу ученике да развијају своје креативне способности, као и да откривају лепоту тимског рада, као и богатство лексике и изражајних могућности матерњег језика.

      Конституисање и концепција програма рада има за циљ да млади кроз драмску игру и рецитовање упознају и освоје елементе позоришне уметности. Циљеви реализације процеса едукације у области уметности глуме јесу популаризација и приближавање драмске књижевности и уметности театра ученицима наше гимназије, развијање културних потреба младих и освајање културе говора и културе понашања која је иманентна савременој пословној комуникацији. Предност сазнања у процесу драмских радионица има упориште у активном односу ученика у процесу едукације, као и у аутентичној интерперсоналној комуникацији групе вршњака, у освајању света покрета, слике и речи.