Такмичења

И ове школске године планирамо да се наши ученици припремају и учествују на такмичењима и смотрама чије се одржавање планира према Програму и календару такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2023/2024. годину у Републици Србији.

Школска такмичења организују се у складу са Календаром такмичења које доставља Министарство просвете. Рад са ученицима и припрема за такмичења почињу у септембру месецу, а реализација такмичења одвија се у виду школских, општинских и осталих такмичења испланираних од стране Министарства.

Поред наведених програма, ученици ће имати прилику да, кроз различите ваннаставне активности, учествују и на такмичењима која организацију различите институције с којима школа остварује сарадњу: Камп без граница (Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице), ФИМЕК награђује знање (Факултет за економију и инжењерски менаџмент), Колико се познајемо? (Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице) и др. Осим тога, и ове школске године очекује се да наши ученици у великом броју узму учешће на квизовима, спортским такмичењима и хуманитарним турнирима који ће се организовати на школском и општинском нивоу.