Мисија и визија школе

Да би пратила корак са временом у ком делује, Школа се ангажује у највећој могућој мери на обезбеђивању услова и потребних стандарда који би омогућавали високе домете у остваривању стицања знања младих у настави.

Наредних година желимо да останемо отворена школа у коју сви радо долазе, која ће применом европских методичких и информатичких стандарда бити препознатљива по мотивисаним ученицима. Тешкоће и кризе са којима се Школа бори морају остати потиснуте пред чињеницом да их младост не признаје и да духовне и стваралачке снаге младих траже од нас да сви заједно спремни дочекамо захтеве времена које је пред нама.

Ове школске године Гимназија изводи своју васпитно-образовну делатност на основу Решења Министра просвете Републике Србије број  022-05-121/94-03 од 07.02.1994. године и Покрајинског секретара за образовање и културу број 106-022-00684/2002-02 од 12.6.2003.

Представници родитеља, наставника и локалне заједнице конституисани су у Школски одбор Гимназије “Жарко Зрењанин” у Врбасу, свесни су да је образовање један од основних носилаца и покретача друштвеног развоја, да је улагање у образовање улагање у будућност земље и да је пут ка развијеном друштву заснован на знању.

Доносећи Годишњи план рада Школе, представници родитеља, наставника и локалне заједнице, одлучили су да се у школској 2015/2016. години, заједно са ученицима, професорима, родитељима и другим људима добре воље, друштвеним институцијама и привредним субјектима залажу за остварење следећих циљева: Унапредити наставни процес применом савремених интерактивних наставних метода и Подизање мотивације наставника за примену интерактивних метода у настави. Уз активно залагање свих субјеката школе (запослених, ученика и родитеља), као и уже и шире заједнице, могу се очекивати позитивни резултати у оспособљавању младих за рад и даље школовање.