Тимови

Програми и планови рада тимова су саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у оквиру посебних програма и планова образовно-васпитног рада. Тренутно постоји осам формираних тимова, а њихови чланови у школској 2018/19. години су:

Тим за самовредновање

 1. Јелена Вујовић, проф. српског језика и књижевности/стручни сарадник;
 2. Председници стручних већа:
 • Стручно веће наставника српског језика, председник;
 • Стручно веће наставника математике и рачунарства, председник;
 • Стручно веће наставника страних језика, председник;
 • Стручно веће наставника друштвених наука, председник;
 • Стручно веће наставника физичког васпитања, председник;
 • Стручно веће наставника природних наука, председник;
 • Стручно веће наставника уметности, председник.

 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

 1. Татјана Кажић, директор;
 2. Нада Бјелац, педагог;
 3. Марија Трубинт Тот, проф. психологије;
 4. Јелена Вујовић, проф. српског језика и књижевности;
 5. Дејан Ђаковић, секретар.

 

Тим за инклузију

 1. Радомир Цицмил, проф. устава и права грађана;
 2. Хајналка Бајор Грандић, проф. енглеског језика;
 3. Ксенија Бабић, проф. биологије;
 4. Марија Трубинт Тот, проф. психологије.

 

Тим за додатну подршку деци

 1. Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике;
 2. Марија Трубинт Тот, проф. психологије;
 3. Нада Бјелац, педагог;
 4. Председник Савета родитеља;
 5. Председник Ученичког парламента.

 

Тим за каријерно вођење и планирање

 1. Татјана Кажић,  директор;
 2. Нада Бјелац, педагог;
 3. Диана Јакић, проф. географије.

 

Тим за промоцију школе

 1. Мирјана Вујичић, проф. хемије;
 2. Младен Ђуричић, проф. српског језика и књижевности;
 3. Игор Лазаревић, проф. рачунарства и информатике;
 4. Биљана Фемић, проф. математике;
 5. Диана Јакић, проф. географије;
 6. Слободан Ногавица, проф. математике;
 7. Хајналка Бајор Грандић, проф. енглеског језика;
 8. Марија Сабо, проф. социологије;
 9. Рајка Вуковић, проф. географије;
 10. Невена Малетин, библиотекар.

 

Тим за пројекте

 1. Ана Перишић, проф. биологије;
 2. Младен Ђуричић, проф. српског језика и књижевности;
 3. Алексиј Худак, проф. веронауке;
 4. Јелена Вујовић, проф. српског језика и књижевности;
 5. Дејан Ђаковић, секретар.

 

Тим за израду плана активности ради побољшања квалитета наставе и рада школе

 1. Татјана Кажић, директор;
 2. Нада Бјелац, педагог;
 3. Љиљана Марић, проф. латинског језика;
 4. Мира Бјекић, проф. математике;
 5. Снежана Шкрбић, проф. историје;
 6. Игор Лазаревић, проф. рачунарства и информатике;
 7. Слободан Ногавица, проф. математике.