Рецитаторска секција

Рецитаторска секција ће окупљати ученике који желе да се баве рецитовањем (казивањем лепих речи), али желе и да развијају тимски рад и у њему проналазе задовољство. Посебну пажњу ћемо посветити развијању смисла за креативно испољавање и развијање младих – њихове маште, мисли, осећања и многих позитивних особина, воље и карактера.

Рецитовање је кроз време добијало различите облике: некада је било једнако музици, тј. певању стихова, што се и данас негује, на пример у Индији, или код старијих људи у неким нашим селима. После аудиције за нове чланове, одабрана група рецитатора донеће и усвојити конкретан план рада. Организација унутар групе за едукацију у оваквом систему рада базирана је на сарадњи, а не на такмичењу, тако да овакав приступ омогућава члановима секције да се осећају заштићено и да без страха од понижења и подсмеха изнесу своје идеје и развију своју креативност. Руководиоци секције имаће задатак да подстичу ученике да развијају своје креативне способности, као и да откривају лепоту тимског рада, као и богатство лексике и изражајних могућности матерњег језика .

Конституисање и концепција програма рада има за циљ да млади кроз лепу реч и рецитовање упознају и усвоје елементе уметности лепог казивања речи. Циљеви реализације процеса едукације у области рецитовања јесу популаризација и приближавање рецитовања и лепе речи уопште ученицима наше гимназије, развијање културних потреба младих и освајање културе говора и културе понашања која је иманентна савременој пословној комуникацији. Предност сазнања у процесу рецитаторских радионица има упориште у активном односу ученика у процесу едукације, као и у аутентичној интерперсоналној комуникацији групе вршњака, у освајању света покрета, слике и речи.

Рецитаторска секција и њени чланови својим константним трудом, залагањем, ангажовањем у свим сферама живота и рада школе досегле су и постигле напредан ниво и степен постигнућа.