Савет родитеља

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика из сваког одељења у школи. То је саветодавни орган школе, који има следеће задатке:

  • предлаже представнике родитеља ученика за чланове  Школског одбора;
  • предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
  • учествује у поступку предлагања изборних предмета;
  • разматра намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља;
  • разматра услове за рад установе;
  • учествује у поступку прописивања мера и правила понашања у школи;
  • даје сагласност на програм и организовање екскурзије, разматра извештај о реализацији;
  • одређује висину надокнаде за професоре за бригу о деци.

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору и стручним органима школе. Чланови Савета родитеља за школску 2018/2019. годину су:

 

I1 Снежана Јововић
III1 Зоран Пејовић
I2 Ана Миловић
III2 Љубиша Заковић
I3 Милка Станојевић
III3 Наташа Бикицки
I4 Косман Кнежевић
III4 Светлана Симић
I5 Нада Докнић
III5 Горан Рогановић
I6 Нада Перовић III6 Цветана Крунић
II1 Далибор Радовић
IV1 Миленко Клопан
II2 Радован Јапунџић
IV2 Виолета Рашета
II3 Ранко Митровић
IV3 Мирјана Ивановић
II4 Слађана Спасојевић
IV4 Данијела Мажар
II5 Биљана Перовић
IV5 Јован Бјекић
IV6 Душанка Вучановић