Распоред звона

И ове године настава у школи изводиће се у две смене. У једној смени наставу ће похађати ученици  I  и  III  разреда, а у другој ученици  II  и  IV  разреда.

Настава у преподневној смени почиње у  7.30h, а завршава се  у 12.35h (13.10h). Настава у поподневној смени почиње у 13.10h, а завршава се у 18.15h (19.05h). Промена смена вршиће се углавном прве недеље у месецу, а по потреби  полугодишње или годишње, ако за то буду постојали оправдани разлози.

Сатница школског звона у преподневној и послеподневној смени: