Литерарна и новинарска секција

Литерарна и новинарска секција ће окупљати ученике који желе да се баве неговањем писане речи, али и да развијају тимски рад и у њему проналазе задовољство. Посебну пажњу ћемо посветити развијању смисла за креативно испољавање и развијање младих – њихове маште, мисли, осећања и многих позитивних особина, воље и карактера. Одабрана група ученика/чланова донеће и усвојити конкретан план рада литерарне секције. Организација унутар групе за едукацију у оваквом систему рада базирана је на сарадњи, а не на такмичењу, тако да овакав приступ омогућава члановима секције да се осећају заштићено и да без страха од понижења и подсмеха изнесу своје идеје и развију своју креативност.

Основни циљ рада новинарске секције јесте издавање школског листа (Млади дани – литерарни лист ученика и професора Гимназије Жарко Зрењанин” у Врбасу). Будући да штампање листа изискује значајна финансијска средства, план рада је подложан корекцији у складу са тренутним финансијским могућностима.

Осим издавања школског листа, циљ новинарске секције јесте и упознавање ученика са процесом настанка новина (формирање редакције, значај тимског рада, развијање личног става и изражавање мишљења, развијање критичког става и истраживачког рада, информисање ученика о текућим догађајима, изражавање слободе мишљења и неговање писане речи…). У рад ове секције биће активно укључен и Ученички парламент, а руководиоци секције имаће задатак да подстичу ученике да развијају своје креативне способности, као и да откривају лепоту тимског рада, али и богатство лексике и изражајних могућности матерњег језика.