Услови рада школе

Материјално-технички и просторни услови рада

Гимназија “Жарко Зрењанин” основана је 1809. године, а од 1888. године школа се налази у згради која је саграђена приликом осамдесетогодишњице постојања, и почетком 21. века проглашена за културно-историјски споменик и стављена под заштиту државе. Зграда је временом проширивана и адаптирана, тако да данас има:

  • 5 кабинета (од којих 2 потпуно опремљена рачунарска кабинета, један мултимедијални кабинет)
  • 11 специјализованих учионица
  • свечану салу
  • салу за физичко васпитање
  • спортске терене и
  • школску библиотеку са читаоницом (фонд од преко 11.000 књига, стручне литературе и лектире).

Настава у школи се одржава на српском језику, на основу планова и програма предвиђених Законом о основама система образовања и васпитања.