Испитни рокови

ПРИЈАВА ИСПИТА

  • Испити се пријављују на обрасцима који се могу преузети код секретара школе;
  • Ученици који пријављују матурски рад дужни су да уз пријаву приложе и сведочанства о завршеном I, II, III и IV разреду, Извод из матичне књиге рођених и три одштампана и потписана матурска рада.

РАСПОРЕД ИСПИТА

  • Распоред испита можете погледати на Огласној табли школе или ОВДЕ.