Испитни рокови

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК школске 2019/20.

Обавештавају се ванредни ученици, као и ученици који имају обавезу полагања разредних и допунских испита, да испите за јунски рок могу пријавити у понедељак и уторак, односно 25. и 26. маја 2020. године. Испити се пријављују код секретара школе, где се може преузети и формулар пријаве испита.

Ученици који нису у могућности да дођу у школу испите могу пријавити електронским путем, односно путем електронске поште, на имејл адресу школе: gimvrbas@mts.rs Сви који испите пријављују електронским путем, дужни су да у пријави наведу које испите пријављују, као и следеће податке:

  • Име, презиме, име једног родитеља
  • Разред и одељење

АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК школске 2019/20.

Обавештавају се ученици да испите у августовском испитном року могу да пријаве 14. и 17. августа 2020. године, у периоду од 9 до 12 часова. Испити се пријављују код секретара школе, где се могу преузети обрасци пријаве.