УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Обавештавамо све ученике и родитеље да ће се упис у први разред гимназије вршити у понедељак, 9. јула и уторак, 10. јула 2018. године у периоду од 8 до 15 часова. Документа потребна за упис у први разред гимназије су:

  1.    Извод из матичне књиге рођених;
  2.    Попуњен образац пријаве уписа у средњу школу;
  3.    Уверење о положеном завршном испиту;
  4.    Сведочанство о завршеној основној школи;
  5.    Сведочанство о завршеном 6, 7. и 8. разреду основне школе;
  6.    Попуњен картон ученика (образац се добија у школи).

ВАЖНА НАПОМЕНА:

Приликом уписа у први разред, сваки ученик ће требати да попуни формулар са изборним програмима за први разред гимназије. Од понуђена четири, сваки ученик бира два предмета (која се оцењују и улазе у просек). У понуди су следећи изборни програми/предмети:

             1. Примењене науке

Апстракт: Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. Настава ће се одвијати кроз модуле: Увод у истраживање и Мој пројекат.

Кључне речи: научни метод, примењене науке, научник/истраживач/проналазач, технологија, иновације, животна средина.

Корелација: биологија, хемија, физика, математика, информатика и рачунарство, матерњи језик, страни језик, историја, географија.

 

             2. Здравље и спорт

Апстракт: Циљ учења изборног програма Здравље и спорт је да ученик на основу проучавања различитих аспеката здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности које су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања. Настава ће се одвијати кроз модуле: Спорт и психоактивне супстанце, Физичка активност и репродуктивно здравље и Правилна исхрана и физичко вежбање у спорту и рекреацији.

Kључне речи: здравље, исхрана, физичка активност, спортско-рекреативне активности, психоактивне супстанце, превенција.

Корелација: физичко и здравствено васпитање, биологија, рачунарство и информатика, грађанско васпитање, језик, медији и култура, појединац, група и друштво.

 

             3. Језик, медији и култура

Апстракт: Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и  даљи професионални развој. Настава ће се одвијати кроз модуле: Јавни наступКреатори и примаоци медијских порука и Вредности.

Кључни појмови: јавни наступ, медији и медијске поруке, манипулација, вредности.

Корелација: српски језик и књижевност, страни језик, латински језик, историја, рачунарство и информатика,појединац, група и друштво, уметност и дизајн, образовање за одрживи развој.

 

             4. Уметност и дизајн

Апстракт: Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот заједнице. Настава ће се одвијати кроз модуле: Инспирација и Обједињене уметности.

Кључни појмови: музика, плес, визуелне уметности, филм, позориште.

Корелација: сви предмети и програми.

 

*** НАПОМЕНА: Више информација о изборним предметима можете добити уколико прочитате извод из Програма наставе и учења за први разред гимназије који се налази у наставку текста:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [499.71 KB]

Related posts