Остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину од 17. марта 2020.

Током претходне вечери, Влада Републике Србије одлучила је да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави непосредни образовно-васпитни рад у основним и средњим школама у Републици Србији. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, кроз остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, с обзиром на то да привремено обустављање непосредне наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020, а оперативни план Министарства просвете, науке и технолошког развоја садржи различите облике реализације образовно-васпитних активности. Остваривање образовно-васпитног рада предвиђено је кроз различите начине и приступе у остваривању комуникације са ученицима и родитељима/законским заступницима. На овај начин, различити облици, начини и приступи у остваривању комуникације биће у функцији обезбеђивања потребних информација и подршке у остваривању образовно-васпитног рада учењем на даљину, при чему ће се водити рачуна о укупним људским и техничким ресурсима школа, као и техничким капацитетима породица ученика.

У организованом учењу на даљину које обезбеђује Министарство, фокус ће бити на програмским садржајима општеобразовних и стручних предмета са највећим фондом часова. Осим тога, школе ће, у складу са сопственим ресурсима за подршку у учењу на даљину и уз коришћење доступних платформи за учење, осмислити начине за остваривање садржаја и у свим другим предметима и програмима, на основу прописаног плана и програма наставе и учења. Смернице за планирање и реализацију образовно-васпитног рада путем учења на даљину у периоду када нема непосредне наставе, доступне су у званичном допису МПНТР-а, док је за ученике средње школе посебно важно следеће упутство:

  • За ученике средњих школа наставне јединице и теме биће доступне на платформи РТС Планета. На званичном сајту школе биће постављен банер са свим линковима на којима се може приступити лекцијама и платформама за учење. Наставници ће, у сарадњи са одељењским старешинама, остваривати потребну комуникацију са ученицима и/или њиховим родитељима/законским заступницима и када је потребно да дају додатна упутства за учење након емитованих садржаја (нпр. додатне презентације или задаци за вежбање у радној свесци, домаћи задаци – есеји, анализе, презентације, илустрације, цртежи, извештај о мини-пројекту и друго).
  • Наставницима и ученицима на располагању ће бити и велики број онлајн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams), као и национална платформа за онлајн учење Моја школа. Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у могућности да остваре интеракцију и размену материјала у функцији савладавања програмских садржаја.
  • Упутства и препоруке за коришћење ових платформи могу се наћи ОВДЕ и њихово коришћење је бесплатно. На званичној страници Министарства такође ће бити постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

Званични допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја, са смерницама за остваривање образовно-васпитног рада учењем на даљину, можете прочитати овде:

Related posts