Реализација наставе по комбинованом моделу рада од 17. јануара 2022.

Обавештавамо ученике и родитеље да је Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, донео oдлуку да се у периоду од 17. до 21. јануара 2022. године, васпитно-образовни рад за све ученике средњих школа реализује по комбинованом моделу (Обавештење у целости можете прочитати ОВДЕ). Комбиновани модел рада ученицима и родитељима је познат од раније, а све информације које се односе на организацију рада школе у актуелним условима, биће им прослеђене од стране одељењских старешина. Ученици ће непосредну наставу похађати у згради Основне школе „Петар Петровић Његош“ у…

Read More