Информација о завршетку наставне 2022/23. године

Драги ученици и родитељи, У наставку се можете упознати са Дописом Министарства просвете поводом завршетка другог полугодишта школске 2022/23. године, у делу који се односи на редовну наставу. Према Допису који су школе добиле, настава се завршава 6. јуна 2023. године. У циљу обезбеђивања бољих постигнућа ученика на крају школске године, у периоду од 7. до 20. јуна 2023. у школи ће бити организована допунска, додатна и припремна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада у складу активностима које су планиране Годишњим планом рада школе. Напомена: О начину на који…

Read More

Крај првог полугодишта и почетaк зимског распуста за ученике

Обавештавамо ученике и родитеље да је петак, 23. децембар 2022. последњи наставни дан у првом полугодишту ове школске године. Према Календару рада за школску 2022/23. годину, зимски распуст трајаће две седмице, а први радни дан у другом полугодишту биће понедељак, 9. јануар 2023. Од јануара месеца мењају се и смене, па ће ученици првог и трећег разреда наставу похађати у преподневној, а ученици другог и четвртог разреда у поподневној смени. Током зимског распуста у школи ће бити организована допунска настава за неоцењене и ученике са слабим закључним оценама. Распоред одржавања…

Read More

Реализација наставе по комбинованом моделу рада од 17. јануара 2022.

Обавештавамо ученике и родитеље да је Тим за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, донео oдлуку да се у периоду од 17. до 21. јануара 2022. године, васпитно-образовни рад за све ученике средњих школа реализује по комбинованом моделу (Обавештење у целости можете прочитати ОВДЕ). Комбиновани модел рада ученицима и родитељима је познат од раније, а све информације које се односе на организацију рада школе у актуелним условима, биће им прослеђене од стране одељењских старешина. Ученици ће непосредну наставу похађати у згради Основне школе „Петар Петровић Његош“ у…

Read More

Oбавештење о дежурству током трајања ванредне ситуације

Услед одлуке о проглашењу ванредне ситуације у општини Врбас од 9. јула 2020. године, и у складу са мерама и препорукама Штаба до  за ванредне ситуације општине Врбас, у школи ће бити организовано дежурство радним данима од 8 до 12 часова. Све потребне информације могу се добити путем e-mail адресе gimvrbas@mts.rs или телефона 021/704-653, 063/557-983 (секретар школе Дејан Ђаковић).

Read More