Успешно реализован пројекат на тему „Куда иде наше писмо?“

Пројектна настава омогућава развијање организационих, социјалних и комуникацијских вештина, подстиче ученике да уче са разумевањем, да управљају својим процесом учења, осамостаљује их у споменутом процесу, захтева разноврсне активности. Српски језик и књижевност, као наставни предмет, омогућава ученицима, између осталог, да раде на пројектима. Прваци, заједно са својим професоркама Јасмином Милић (1/1 и 1/2),  Татјаном Бјекић (1/3 и 1/4) и Љиљаном Медаков Салонски (1/5 и 1/6), реализовали су пројекат на тему „Куда иде наше писмо?“ Ученици, подељени у тимове, радили су на теми која је интересантна и важна. Проучавали су историјат…

Read More