Успешно реализован пројекат на тему „Куда иде наше писмо?“

Пројектна настава омогућава развијање организационих, социјалних и комуникацијских вештина, подстиче ученике да уче са разумевањем, да управљају својим процесом учења, осамостаљује их у споменутом процесу, захтева разноврсне активности.

Српски језик и књижевност, као наставни предмет, омогућава ученицима, између осталог, да раде на пројектима. Прваци, заједно са својим професоркама Јасмином Милић (1/1 и 1/2),  Татјаном Бјекић (1/3 и 1/4) и Љиљаном Медаков Салонски (1/5 и 1/6), реализовали су пројекат на тему „Куда иде наше писмо?“ Ученици, подељени у тимове, радили су на теми која је интересантна и важна. Проучавали су историјат ћирилице, анкетирали гимназијалце, професоре, родитеље, пријатеље, познанике, обрађивали податке колико је ћирилица заступљена у нашој свакодневници. Истраживали су ситуацију у месту у којем живе како би статистички обрадили податке о присутности ћирилице у натписима на локалима, институцијама, огласима, билбордима. Талентовани за сликање и калиграфију допринели су  да пројекат буде комплетан. У виду извештаја, анкета, паноа, презентација, цртежа, фотографија, у оквиру своје одељењске заједнице, ученици су  презентовали закључке до којих су дошли. Пројекат је обухватио све фазе, од планирања, преко реализације и презентовања до евалуације. Успешна презентација изабране теме потврдила је да је резултат пројекта продукт који има употребну и васпитну вредност.

Гимназијалци и сви заинтересовани имају прилику да виде пројекат, који је изложен на паноима у учионицама српског језика и књижевности, у нашој школи.

Ауторке текста: Љиљана Медаков Салонски, Татјана Бјекић и Jaсмина Милић

Related posts