Угледни час о дечијим правима за ученике завршног разреда Гимназије

Поводом једног важног јубилеја, а то је 30 година од усвајања Конвенције о правима детета, Покрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи са Школском управом Нови Сад организовао је Фестивал дечијих права, од 25. октобра до 20. новембра ове године. Циљ овог Фестивала је да пружи деци прилику да се информишу о својим правима и друштву у којем живе, али и да скрене пажњу јавности на важност права детета, као и значај узајамне сарадње и институција, организација и целокупне заједнице у заштити, остваривању и унапређивању права детета. Током Фестивала реализоване…

Read More

Угледни час: Примена логаритама у хемији приликом израчунавања pH вредности

У среду, 24. маја 2018. године у одељењу II6  професорке Мирјана Вујичић и Мира Бјекић одржале су угледни час. Тема је била корелација хемије и математике тј. Примена логаритама у хемији приликом израчунавања pH вредности. У уводном делу часа професорка хемије – Мирјана Вујичић је поновила и кроз интересантне огледе подсетила ученике на основне појмове везане за pH вредности. Ученици су радо учествовали у вршењу огледа. Након тога, ученици су добили задатке за вежбу. Приликом израде задатака, они су користили калкулаторе. Како треба користити калкулатор и како се, уз помоћ…

Read More