Угледни час о дечијим правима за ученике завршног разреда Гимназије

Поводом једног важног јубилеја, а то је 30 година од усвајања Конвенције о правима детета, Покрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи са Школском управом Нови Сад организовао је Фестивал дечијих права, од 25. октобра до 20. новембра ове године. Циљ овог Фестивала је да пружи деци прилику да се информишу о својим правима и друштву у којем живе, али и да скрене пажњу јавности на важност права детета, као и значај узајамне сарадње и институција, организација и целокупне заједнице у заштити, остваривању и унапређивању права детета. Током Фестивала реализоване су бројне активности у виду радионица, изложби, дискусија, округлих столова, представа, часова грађанског васпитања, презентација истраживања, филмских пројекција, трибина и конференција.

У нашој школи је овим поводом, 19. новембра, организован угледни час у припреми и координацији педагошко-психолошке службе, а у реализацији ученика четврте године. Тема часа била је фокусирана на питање дечијих права, а час је планиран и реализован као вршњачка едукација. Ученици одељења 4-2 Никола Саљек и Ања Анастасија Влаховић подсетили су остале ученике која су то дечија права, а потом дали историјски осврт на развој свести о постојању као и уважавању дечијих права. Такође су се бавили психолошким и социолошким аспектима, посебно издвајајући три дечија права: право на заштиту од експлоатације, право на заштиту од насиља и право на образовање. У другом делу часа организован је рад у мањим групама, те  дебата у којој су ученици активно учествовали бранећи и аргументујући ставове које су добили као групни задатак. Учило се у пријатној атмосфери, а циљ да информишемо, подсетимо, али и освестимо и подстакнемо емпатију је остварен.

У сарадњи са стручним сарадницима – библиотекарима, спроведена је краћа анкета и израђен је пано који је се налази у ходнику школе, као подсетник, јер деца имају право да знају своја права!

Ауторка текста: Марија Трубинт Тот, проф. психологије

Related posts