Успешно завршено учешће у пројекту „International Studies and Exchange, Minnetonka, USA“ за школску 2016/17. годину

У мају 2013. године Гимназија „Жарко Зрењанин“ у Врбасу добила је позив за обнављање сарадње са школом из САД и учешће у међународном пројекту International Studies and Exchange, Minnetonka, USA.

Ова сарадња је настављена и у наредним годинама, па је тако и у шк. 2016/17. години Гимназија „Жарко Зрењанин“ у Врбасу учествовала је у Међународном пројекту сарадње две школе – International Studies and Exchange, Minnetonka, USA. У пројекат су биле укључене средње школе из САД, Русије, Кине и Србије.

За учешће у пројекту било је потребно да ученици имају добро познавање енглеског језика и радa на рачунару, али и да су заинтересовани за теме предвиђене пројектом (историја, култура…). Ради успешног извршавања задатака ученици су морали бити спремни да сваког месеца у току школске године одвоје мало свог времена за учешће у пројекту.

Ученици наше школе комуницирали су неколико пута месечно са својим паром из друге школе, размењујући информације о историји, култури, народним обичајима …и на тај начин извршавали предвиђене задатке. Наставник – координатор пружао је потребну помоћ ученицима из своје школе, проверавао динамику и успешност извршавања задатака.

Кроз овај пројекат ученици су имали прилику да повезују и проширују своја знања из различитих области, да стичу нова сазнања и искуства, упознају друге народе и културе, вежбају и проширују своја знања из страних језика, пре свега енглеског језика. Ученици су практично примењивали знања из области рачунарства и информатике: електронску комуникацију (размена мејлова, порука, ћаскање преко Скајпа…), размену електронских материјала, коришћење посебних интернет платформи намењених за електронско учење и комуникацију.

За потребе овог пројекта направљен је посебан сајт потпуно безбедан за ученике. Корисници сајту могу да приступају искључиво уз помоћ шифре коју су добили од администатора и наставника – координатора. Овај сајт ученици и наставници користе за комуникацију и размену материјала, преглед урађених задатака и активности у вези пројекта.

У шк. 2016/17. години у пројекту су учествовала три ученика трећег и четвртог разреда. Сви ученици имају позитивно мишљење о учешћу у једном оваквом пројекту, који им је био занимљив и веома користан. Они су на крају пројекта добили дипломе о учешћу у пројекту.

С обзиром на успешно завршену још једну школску годину наша Школа је позвана да учествује у пројекту International Studies and Exchange, Minnetonka, USA. и у следећој шк. 2017/18. години.

Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике и координатор пројекта

Related posts