У Гимназији успешно спроведено истраживање ПИСА 2022

ПИСА је скраћеница од Programme for International Student Assessment (Међународни програм за процену ученичких постигнућа), који спроводи Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). ПИСА 2022 је осми циклус ПИСА истраживања које се спроводи од 2000. године и укључује више од 85 земаља учесница. Пробно ПИСА 2022 истраживање реализовано је у пролеће 2021. године, а главно истраживање биће реализовано у периоду од 8. марта до 18. априла 2022. године.

Kарактеристике ПИСА истраживања:

  • највеће је истраживање на свету у области образовања;
  • обухвата ученике узраста од 15 година;
  • процењује припремљеност ученика за живот;
  • мери постигнуће ученика у читању, науци, математици и креативном мишљењу;
  • прикупља податке о образовној пракси у земљама учесницама.

Спровођење ПИСА истраживања  значајно је јер се резултати могу користити за остваривање следећих циљева:

  • утврђивање у којој мери су ученици у Србији припремљени за живот кад заврше школу;
  • указивање школама, образовним системима и владама на области које је неопходно унапредити;
  • поређење ученичких постигнућа и услова за учење у различитим земљама.

Наша школа имала је част да буде део националног ПИСА тима који представља Србију. ПИСА тестирање које је спроведено 11. априла 2022. године у нашој школи обухватило је  41.  ученика наше школе који су рођени 2006. године. Менаџер ПИСА тестирања за нашу школу била је директорка Татјана Кажић, координатор је била педагог Нада Бјелац, а тест-администратор Мира Бјекић, професор математике и рачунарства. За успешно спровођење ПИСА тестирања били су задужени и дежурни наставници др Младен Ђуричић и Весна Врекић.

Ауторка текста: Мира Бјекић, проф. математике и рачунарства.

Related posts