Угледни час: Примена логаритама у хемији приликом израчунавања pH вредности

У среду, 24. маја 2018. године у одељењу II6  професорке Мирјана Вујичић и Мира Бјекић одржале су угледни час. Тема је била корелација хемије и математике тј. Примена логаритама у хемији приликом израчунавања pH вредности. У уводном делу часа професорка хемије – Мирјана Вујичић је поновила и кроз интересантне огледе подсетила ученике на основне појмове везане за pH вредности. Ученици су радо учествовали у вршењу огледа. Након тога, ученици су добили задатке за вежбу. Приликом израде задатака, они су користили калкулаторе. Како треба користити калкулатор и како се, уз помоћ…

Read More