Информације о изборним програмима за први разред гимназије у школској 2020/21. години

Приликом уписа у први разред гимназије, ученици су обавезни да изаберу изборне програме које ће слушати током школске 2020/21. године. Од четири изборна програма која школа нуди, сваки ученик бира два програма (која се оцењују и улазе у просек). Кратак садржај програма дат је у наставку, а ученици се о сваком од понуђених програма могу детаљније информисати тако што ће прочитати извод из Програма наставе и учења за први разред гимназије у ком су детаљно назначени модули, теме и исходи предмета. У понуди су следећи изборни програми: Примењене науке Апстракт:…

Read More

Обавештење о УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Обавештавамо све заинтересоване да је УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ планиран за 4. и 5. јул, у периоду од 8 до 15 часова.   За упис у први разред неопходна је следећа документација: Пријава за упис; Уверење о положеном завршном испиту и оригинална сведочанства о завршеном основном образовању; Извод из матичне књиге рођених. Напомена: Лекарско уверење није потребно приликом уписа у Гимназију.  

Read More