Информације о упису ученика у први разред гимназије за школску 2022/23. годину

Обавештавамо ученике и родитеље будућих првака да ће се упис ученика у први разред гимназије реализовати 14. и 15. јулa 2022. у терминима који су предвиђени за први уписни круг. Кандидати који су распоређени у нашу школу, упис ће моћи да обаве на један од следећих начина: Електронским путем, коришћењем портала Моја средња школа приликом чега се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о личности. Непосредно у школи, када је приликом уписа потребно поднети следећу документацију: Уверење о завршеној…

Read More

Информације о упису ученика у први разред гимназије

Обавештавамо ученике и родитеље будућих првака да ће се упис ученика у први разред гимназије реализовати према следећем распореду: Први уписни круг – 12. и 13. јул 2021, од 8 до 15 часова; Други уписни круг – 16. јула 2021, од 8 до 15 часова. Кандидати који су распоређени у нашу школу, упис ће моћи да обаве на један од следећих начина: Електронским путем, коришћењем портала Моја средња школа приликом чега се документа потребна за упис достављају школи директно из базе, а у складу са прописима о заштити података о…

Read More

Информације о изборним програмима за први разред гимназије у школској 2020/21. години

Приликом уписа у први разред гимназије, ученици су обавезни да изаберу изборне програме које ће слушати током школске 2020/21. године. Од четири изборна програма која школа нуди, сваки ученик бира два програма (која се оцењују и улазе у просек). Кратак садржај програма дат је у наставку, а ученици се о сваком од понуђених програма могу детаљније информисати тако што ће прочитати извод из Програма наставе и учења за први разред гимназије у ком су детаљно назначени модули, теме и исходи предмета. У понуди су следећи изборни програми: Примењене науке Апстракт:…

Read More

Обавештење о УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ

Обавештавамо све заинтересоване да је УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ планиран за 4. и 5. јул, у периоду од 8 до 15 часова.   За упис у први разред неопходна је следећа документација: Пријава за упис; Уверење о положеном завршном испиту и оригинална сведочанства о завршеном основном образовању; Извод из матичне књиге рођених. Напомена: Лекарско уверење није потребно приликом уписа у Гимназију.  

Read More