Повратак на наставу у зграду Гимназије и нови распоред часова

Обавештавамо ученике и родитеље да ће се од 31. марта 2022. настава поново изводити у згради Гимназије. У протеклом периоду санирани су проблеми са хидроинсталацијама, школски тоалети су у потпуности реновирани и извршен је прикључак на градску канализациону мрежу. На тај начин обезбеђени су сви услови за несметано извођење редовне наставе у школи.

По повратку у зграду Гимназије, ученици ће наставу похађати у две смене (1. и 3. разред у преподневној, а 2. и 4. разред у поподневној смени), и то према следећем распореду часова:

Све додатне информације о организацији рада, ученици ће добити од својих одељењских старешина. Желимо вам успешан наставак школске године!

 

Related posts