Фискултурна сала опремљена новим спортским реквизитима у оквиру пројекта “Афирмација школског спорта и спортских секција”

Спортска опрема, у вредности од 300.000 динара, коју је у оквиру пројекта Афирмација школског спорта и спортских секција Гимназији “Жарко Зрењанин” одобрио Покрајински секретар за спорт и омладину, највећа је донација коју је – према речима Данила Њарадија, професора физичког васпитања – пристигла у школу током последње две деценије.

Стручни актив професора физичког васпитања наводи да ће реализација овог пројекта знатно утицати на многе аспекте њиховог рада. Будући да фискултурну салу користи велики број корисника, наставници сматрају да ће спортски реквизити допринети бољој реализацији наставног плана и програма, а самим тим модернизоваће се настава физичког васпитања и побољшати динамика часа.

Након реализације овог програма, његове позитивне ефекте осећа више од 600 ученика наше школе, као и наставници који су у непосредном контакту са њима. Кроз разне наставне активности на часовима физичког васпитања, али и кроз ваннаставне активности, ученици су подстакнути да покрећу иницијативу и да искажу сву креативност и хуманост. Школа овим програмом жели да промовише и подстиче код ученика усвајање здравих навика и здравих стилова живота, а наставници се надају да ће, након реализације овог, уследити и нови пројекти уз помоћ којих ће фискултурна сала Гимназије “Жарко Зрењанин” ићи у корак с временом.

Аутор фотографија: Данило Њаради, проф. физичког васпитања

Related posts