Успешно завршено учешће у пројекту „International Studies and Exchange, Minnetonka, USA“ за школску 2022/23. годину

У мају 2013. године Гимназија „Жарко Зрењанин“ у Врбасу добила је позив за обнављање сарадње са школом из САД и учешће у међународном пројекту International Studies and Exchange, Minnetonka, USA. У пројекат су биле укључене средње школе из САД, Русије, Кине и Србије. Ова сарадња је настављена и у наредним годинама.

И у протеклој шк. 2022/23. години наша школа је учествовала у Међународном пројекту сарадње две школе – International Studies and Exchange, Minnetonka, USA и обележила десет година успешне сарадње и учешћа у овом пројекту.

За учешће у пројекту било је потребно да ученици имају добро познавање енглеског језика и радa на рачунару, али и да су заинтересовани за теме предвиђене пројектом (историја, култура, музика, традиција, обичаји…). Ради успешног извршавања задатака ученици су морали бити спремни да сваког месеца у току школске године одвоје мало свог времена за учешће у пројекту.

Ученици наше школе комуницирали су неколико пута месечно са својим паром из друге школе, размењујући информације о историји, култури, народним обичајима и другим актуелним темама, као и свакодневним дешавањима у својим земљама и свету. Наставник – координатор пружао је потребну помоћ ученицима из своје школе, проверавао динамику и успешност извршавања задатака.

Кроз овај пројекат ученици су имали прилику да повезују и проширују своја знања из различитих области, да стичу нова сазнања и искуства, упознају друге народе и културе, вежбају и проширују своја знања из страних језика, пре свега енглеског језика. Ученици су практично примењивали знања из области рачунарства и информатике: електронску комуникацију (размена мејлова, порука, ћаскање преко Скајпа и других актуелних веб-апликација…), размену електронских материјала, коришћење посебних интернет платформи намењених за електронско учење и комуникацију.

У претходним годинама преко 20 ученика наше школе је стекло значајно искуство кроз овај међународни пројекат. Након паузе током пандемије, реализација пројекта је активно настављена у шк. 2021/22. години. Нашу школу су представљале, у то време, ученице другог разреда – Ана Стојановић (II5) и Катарина Недић (II6). Оне су своја искуства пренеле друговима из одељења, након чега су у шк. 2022/23. години у пројекту учествовала три ученика трећег разреда: Марта Брдар (III5), Јелена Вујичић (III5) и Данило Овука (III6). Сви ученици имају позитивно мишљење о учешћу у једном оваквом пројекту, који им је био занимљив и веома користан.

Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике и координатор пројекта

Related posts