Успешно реализована обука за наставнике „Интерактивне табле у настави“

У суботу, 2. октобра 2021, у просторијама школе успешно је реализована обука „Интерактивне табле у настави“. Обука је намењена наставницима, а спроведена је у сарадњи са локалном самоуправом која је обезбедила новчана средства за њену реализацију. Реч је о обуци чији је организатор Центар за развој и примену науке, технологије и информатике из Новог Сада, а реализатори проф. др Јасна Адамов и проф. Јован Сандић. Обука је трајала два дана, а организована је тако да се припремни део похађао „онлајн“, док су практичне вежбе реализоване кроз непосредан рад у школи. На тај начин, наставници су обучени за израду материјала и рад на интерактивној табли, што би требало да побољша и наставни процес, будући да је обуку успешно савладало око 30 наставника обавезних предмета и изборних програма.

Related posts