Информација о завршетку наставне 2022/23. године

Драги ученици и родитељи,

У наставку се можете упознати са Дописом Министарства просвете поводом завршетка другог полугодишта школске 2022/23. године, у делу који се односи на редовну наставу. Према Допису који су школе добиле, настава се завршава 6. јуна 2023. године.

У циљу обезбеђивања бољих постигнућа ученика на крају школске године, у периоду од 7. до 20. јуна 2023. у школи ће бити организована допунска, додатна и припремна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада у складу активностима које су планиране Годишњим планом рада школе.

Напомена: О начину на који ће се остваривати облици образовно-васпитног рада у школи у наредном периоду, ученици ће бити обавештени од својих одељењских старешина и управе школе.

Related posts